1
Xác thực CMND/CCCD
2
Thông tin cá nhân
3
Đăng ký dịch vụ
4
Điều khoản & điều kiện
5
Xác thực OTP
Xác thực CMND/CCCD Thông tin cá nhân Đăng ký dịch vụ Điều khoản & điều kiện Xác thực OTP

CHỌN LOẠI TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ

1. Quốc tịch của quý khách

Việt Nam

2. Chọn loại tài khoản

3. Quý khách lựa chọn mô hình quản lý tài khoản

Khách hàng Môi giới tư vấn
Khách hàng chủ động giao dịch

4. Lựa chọn Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch gần nhất

1
Xác thực CMND/CCCD
2
Thông tin cá nhân
3
Đăng ký dịch vụ
4
Điều khoản & điều kiện
5
Xác thực OTP
Xác thực CMND/CCCD Thông tin cá nhân Đăng ký dịch vụ Điều khoản & điều kiện Xác thực OTP

CHỌN LOẠI TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ

1. Quốc tịch của quý khách

Việt Nam

2. Chọn loại tài khoản

3. Các loại giấy tờ cần chuẩn bị: *

  • Bản sao Giấy phép thành lập (có chứng thực)
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (có chứng thực)
  • Bản sao Quyết định Bổ nhiệm Giám Đốc
  • Bản sao Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
  • Giấy ủy quyền (nếu có)
  • Các văn bản khác (nếu có)

4. Lựa chọn Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch gần nhất