Mở tài khoản trực tuyến EKYC

Để bắt đầu đăng ký vui lòng chuẩn bị: 1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định. 2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera. 3. Điện thoại di động để nhận mã OTP xác nhận hợp đồng.
. • Hướng dẫn giảm dung lượng ảnh. Xem tại đây • Trình duyệt khuyến nghị: Chrome, Firefox (Windows, Android, iOS 10.0.0 trở lên) • Hướng dẫn mở tài khoản Chứng khoán qua EKYC. Xem tại đây